Αιολική Αδέρες Α.Ε.

Home / Αιολική Αδέρες Α.Ε.

Η Αιολική Αδέρες Α.Ε., θυγατρική εταιρία της R.F. Energy, ιδρύθηκε το 2009 με βάση το ελληνικό δίκαιο. Η Αιολική Αδέρες, κατέχει και ελέγχει τη λειτουργία ενός συγκροτήματος 3 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 35,4MW που βρίσκονται στις θέσεις «Αστραπή 8,8MW», «Σωρός 9MW» και «Σαμπάλες 17,6MW», του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην Πελοποννήσου. Τα αιολικά πάρκα, που λειτουργούν από το 2012, αποτελούνται από 12 ανεμογεννήτριες Vestas V90/3MW.