Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

Home / Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού των ποταμών και της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην εκμετάλλευση της μανομετρικής υψομετρικής διαφοράς αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να εντοπιστεί η κατάλληλη κοίτη του ποταμού, να συλλεχθούν τα απαραίτητα υδρολογικά στοιχεία για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ΜΥΗΣ.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και λειτουργεί, δύο ΜΥΗΣ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 3,615MW στο Αίγιο:

ΜΥΗΣ ΚΕΡΥΝΙΤΗΣ, Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2,6ΜW

ΜΥΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1,015ΜW