Προφίλ

Home / Προφίλ

 

 

Η R.F. Energy Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 ως εταιρεία συμμετοχών με την σύμπραξη της Οικογένειας Ρέστη και της F.G. Europe Α.Ε. με σκοπό την μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση έργων ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως με βάση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ασχολείται μέσω των θυγατρικών της με όλα τα στάδια της ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ενεργειακών έργων, ξεκινώντας από τη μελέτη και το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την επίβλεψη, αλλά και τη συντήρηση, την επέκταση και τη συνολική διαχείριση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η δράση της περιλαμβάνει και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και asset management σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ.

Το χαρτοφυλάκιο έργων που διαχειρίζεται περιλαμβάνει Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα και Σταθμούς Βιοαερίου και διευρύνεται διαρκώς με τη μελέτη και εκπόνηση νέων ενεργειακών projects. Στο σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνονται έργα συνολικής ισχύος 533 MW περίπου, ενώ επίσης βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα για νέες επενδύσεις.

ΜΕΤΟΧΟΙ
Οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι η First Energy Holdings Ltd, συμφερόντων της Οικογένειας Ρέστη (που δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της ναυτιλίας, ακινήτων και media) με μερίδιο 50% και η F.G. Europe Α.Ε. συμφερόντων του κ. Γεώργιου Φειδάκη με μερίδιο 50%.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κοροβέσης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου Πρόεδρος Δ. Σ.
Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου Μέλος
Δήμητρα Μαράντου του Χρληστου Μέλος
Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου Μέλος

 

Γενικοί Διευθυντές:

Ευάγγελος Κοροβέσης
Γενικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος του Διπλώματος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το οποίο και πήρε με Διάκριση. Συνέχισε τις σπουδές του, παίρνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την Ελληνική Σχολή Πολέμου του Ναυτικού και είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών Επιστημών με ειδίκευση στη Στατιστική. Αποστρατεύτηκε το 2006 με το βαθμό του Αντιναυάρχου Επίτιμου Διοικητού Σχολής Εθνικής Αμύνης και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας R.F. Energy.

Ιωάννης Παντούσης
Γενικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1955 στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του τμήματος Στατιστικής, και απόφοιτος ειδικού προγράμματος των Πανεπιστημίων Manchester Business School & INSEAD στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε ανώτατο στέλεχος τραπεζικών οργανισμών σε θέματα πιστωτικής πολιτικής και πιστωτικής διαχείρισης. Κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της F.G. Europe Α.Ε. και είναι Γενικός Διευθυντής της R.F. Energy από το 2006.