Έργα

Home / Έργα

H Αιολική Ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια του ανέμου που μετατρέπεται μέσω των ανεμογεννητριών σε μηχανική και ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να εντοπιστεί η κατάλληλη περιοχή, να πραγματοποιηθεί η μέτρηση και η αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού της, να ακολουθήσει ο σχεδιασμός και η αδειοδοτική ανάπτυξη του αιολικού σταθμού και των συνοδών του έργων και στη συνέχεια η κατασκευή και η σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Η εταιρεία μας αναπτύσσει και λειτουργεί Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΣΠΗΕ εντός της ελληνικής επικράτειας:

ΑΣΠΗΕ ΠΑΠΑΡΙΤΣΑ, Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 25,5MW

ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΚΑΒΕΙΡΙΑ», Β.Α. ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 498,15MW