Ενημέρωση

Home / Ενημέρωση
Αίτηση για μονάδα βιοαερίου 2,262MW

Αίτηση για μονάδα βιοαερίου 2,262MW

Η RF Energy κατέθεσε στη ΡΑΕ μέσω της θυγατρική της Αιολική Κυλινδρίας A.E., αίτηση για έκδοση άδειας παραγωγής από μονάδα...