Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε.

Home / Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε.

Η Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε., θυγατρική της εταιρείας R.F. Energy, ιδρύθηκε το 2001 με βάση το ελληνικό δίκαιο. Η Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε. κατέχει κα ελέγχει τη λειτουργία δύο Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ) 2,6MW και 1,015MW στον ποταμό Κερυνίτη, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην Πελοπόνησσο.Ο ΜΥΗΣ Κερυνίτης ισχύος 2,6MW λειτουργεί από το 2005 ενώ ο ΜΥΗΣ Αγίος Ανδρέας ισχύος 1,015MW λειτουργεί από το 2009.