Αιολικά Πάρκα

Home / Αιολικά Πάρκα

H Αιολική Ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια του ανέμου που μετατρέπεται μέσω των ανεμογεννητριών σε μηχανική και ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να εντοπιστεί η κατάλληλη περιοχή, να πραγματοποιηθεί η μέτρηση και η αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού της, να ακολουθήσει ο σχεδιασμός και η αδειοδοτική ανάπτυξη του αιολικού σταθμού και των συνοδών του έργων και στη συνέχεια η κατασκευή και η σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Η εταιρεία μας αναπτύσσει και λειτουργεί Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΣΠΗΕ εντός της ελληνικής επικράτειας:

11 ΑΣΠΗΕ ΣΤΗΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 213MW

ΑΣΠΗΕ ΠΑΠΑΡΙΤΣΑ, Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 25,5MW

ΑΣΠΗΕ ΣΧΙΖΑΛΗ, Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12MW

ΑΣΠΗΕ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 36MW

ΑΣΠΗΕ ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ II Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΙΙ 9MW

ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΚΑΒΕΙΡΙΑ», Β.Α. ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 498,15MW