Αιολικά Πάρκα

Home / Αιολικά Πάρκα

H Αιολική Ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια του ανέμου που μετατρέπεται μέσω των ανεμογεννητριών σε μηχανική και ηλεκτρική ενέργεια. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να εντοπιστεί η κατάλληλη περιοχή, να πραγματοποιηθεί η μέτρηση και η αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού της, να ακολουθήσει ο σχεδιασμός και η αδειοδοτική ανάπτυξη του αιολικού σταθμού και των συνοδών του έργων και στη συνέχεια η κατασκευή και η σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει και λειτουργεί Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΣΠΗΕ  εντός της ελληνικής επικράτειας:

ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 866,05MW

ΑΣΠΗΕ ΤΣΟΥΚΑ, Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 15MW

ΑΣΠΗΕ ΛΟΦΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ, Δ. ΚΙΛΚΙΣ 10MW

ΑΣΠΗΕ ΣΑΜΠΑΛΕΣ, Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 17,6MW

ΑΣΠΗΕ ΣΩΡΟΣ, Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 9MW

ΑΣΠΗΕ ΑΣΤΡΑΠΗ, Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 8,8MW

11 ΑΣΠΗΕ ΣΤΗΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 225MW

ΑΣΠΗΕ ΠΑΠΑΡΙΤΣΑ, Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 25,5MW

ΑΣΠΗΕ ΣΧΙΖΑΛΗ, Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12MW

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΠΗΕ 45MW