Πώληση θυγατρικών

Πώληση θυγατρικών

H εταιρεία RF Energy, κατά 50% θυγατρική της FG Europe ανακοίνωσε ότι υπέγραψε στις 13/6/2019, με τις εταιρείες Elsewedy Electric Tripoli Μονοπρόσωπη A.E, Elsewedy Electric Ermionida Μονοπρόσωπη A.E., Elsewedy Electric Kilkis Μονοπρόσωπη A.E. και Elsewedy Electric Aigialeia Μονοπρόσωπη A.E., συμβάσεις πωλήσεως του συνόλου των μετοχών των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών, Καλλιστη Ενεργειακή Α.Ε., Αιολική Αδερες Α.Ε, Αιολική Κυλινδρίας Α.Ε. και Υδροηλεκτρική Αχαΐας Α.Ε, αντίστοιχα.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των €55 εκατ. Οι ως άνω συμφωνίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 28/06/2019 και τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης παρομοίων συναλλαγών.

Κατά τα συμφωνηθέντα προβλέπεται ότι η RF Energy θα διατηρήσει τη διοίκηση και διαχείριση των παγίων των ως άνω εταιρειών. Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της Κυπριακής εταιρείας EL.E Energy Limited η οποία με την σειρά της είναι 100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Καϊρου Αιγυπτιακής εταιρείας Elsewedy Electric S.A.E.