Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε.

Home / Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε.

Η Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε., θυγατρική εταιρία της R.F. Energy, ιδρύθηκε το 2004 με βάση το ελληνικό δίκαιο. Η Καλλίστη Ενεργειακή Α.Ε., κατέχει ελέγχει τη λειτουργία ενός αιολικού πάρκου 15 MW στην περιοχή «Τσούκα» του δήμου Τριπόλεως, της Περιφεριακής Ενότητας Αρκαδίας, στην Πελοπόνησσο. Το αιολικό πάρκο, που λειτουργεί από το 2008, αποτελείται από 5 ανεμογεννήτριες Vestas V90/3MW.