Άδεια Παραγωγής – Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο  498,15MW

Άδεια Παραγωγής – Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο 498,15MW

Η R.F. Energy πήρε την άδεια για την κατασκευή του τρίτου μεγαλύτερου στον κόσμο υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην Λήμνο

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από υπεράκτιο αιολικό πάρκο, ισχύος 498,15 MW, αποτελούμενο από 81 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 6,15 MW έκαστη, βορειοανατολικά της Νήσου Λήμνου, στην εταιρεία City Electric A.E., θυγατρική κατά 100% της εταιρείας συμμετοχών RF Energy Α.Ε., μέτοχοι της οποίας είναι η εισηγμένη στο Χ.Α. FG EUROPE A.E συμφερόντων Γ. Φειδάκη, ο κος Γεώργιος Φειδάκης και η Οικογένεια Ρέστη. Πρόκειται το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα και το τρίτο σε μέγεθος στον κόσμο.

Η επένδυση, συνολικού ύψους 2 δις. ευρώ, έχει σχεδιαστεί από εξειδικευμένα και άρτια καταρτισμένα στελέχη της RF Energy Α.Ε. που δραστηριοποιείται από το 2006 στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο έργων, σε λειτουργία ισχύος 62 MW, με άδειες παραγωγής ισχύος 792 MW και έργων υπό αδειοδότηση ισχύος 95,5 MW. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από αιολικά πάρκα, μονάδες βιοαερίου και υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα επιφέρει οικονομική ανάπτυξη και προβολή στην περιοχή του βορειανατολικού Αιγαίου και της νήσου Λήμνου. Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο σε συνδυασμό με τη γραμμή διασύνδεσης του με το Εθνικό Δίκτυο της χώρας στη Βόρεια Ελλάδα ανάγεται σε έργο εθνικής σημασίας δεδομένου ότι συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ στο 2020 (20-20-20). Μετά την υλοποίηση του, το έργο θα παράγει «πράσινη» ενέργεια 1.692,3 GWh ετησίως, ικανή να τροφοδοτήσει 500.000 νοικοκυριά περίπου, όσο δηλαδή μια πόλη στο μέγεθος της Θεσσαλονίκης, ενώ η λειτουργία του θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 1.730.976 τόνους ετησίως. Όλες οι Α/Γ του υπεράκτιου αιολικού πάρκου έχουν χωροθετηθεί εκτός των ορίων Natura 2000, των περιοχών οικολογικής προτεραιότητας, εκτός των ορίων αρχαιολογικών χώρων και σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές ώστε να μειώνεται η οπτική όχληση στο ελάχιστο.

Το υπάρχον δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναβαθμιστεί και θα δώσει ευκαιρία ώστε η νήσος Λήμνος να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων, οικονομικής και τεχνολογικής φύσεως και θα προσδώσει στο νησί, πέρα από τη διάσταση του τουριστικού προορισμού, και αυτήν ενός «πράσινου» ενεργειακά προορισμού αφού θα γίνουν και παράλληλες επενδύσεις σε τομείς των ΑΠΕ.

Η οικονομική ευρωστία της εταιρείας και η μεγάλη πιστοληπτική της ικανότητα αποδίδεται στους μετόχους της, την εισηγμένη στο Χ.Α. FG Europe A.E συμφερόντων Γ. Φειδάκη, τον κο Γεώργιο Φειδάκη και την Οικογένεια Ρέστη, οι οποίοι πιστεύουν στις δυνατότητές τους και αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.