Νέα Αιολικά Πάρκα της Αιολικής Αδέρες Α.Ε. 36MW

Νέα Αιολικά Πάρκα της Αιολικής Αδέρες Α.Ε. 36MW

H εταιρεία Αιολικη Αδέρες Α.Ε., 100% θυγατρική της R.F. Energy A.E., με μετόχους την εισηγμένη στο ΧΑ F.G. Europe και την οικογένεια Ρέστη, σήμερα 5/12/2011 έθεσε σε εμπορική λειτουργία τρία αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36 MW, στο Δήμο Ερμιονίδας, στο Νομό Αργολίδας. Τα αιολικά πάρκα, ο Υποσταθμός 20/150kV και τα υπόγεια δίκτυα, ολοκληρώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 9 μηνών (24/01/2011 – 24/10/2011) δεδομένου ότι η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία και επιστημονικό προσωπικό, καθώς έχει ήδη κατασκευάσει και βρίσκονται σε λειτουργία δύο Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς και πέντε Αιολικά Πάρκα.

Οι δώδεκα Ανεμογεννήτριες είναι της Δανέζικης εταιρείας «VESTAS» τύπου V90 3MW και ο Υποσταθμός και τα δίκτυα κατασκευάσθηκαν από την ελληνική εταιρεία «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.», ενώ τα χωματουργικά έργα είχε αναλάβει η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Α.Ε.» και τα μπετά παρασκευάσθηκαν επί τόπου με ευθύνη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Α.Ε.». Τα τρία Αιολικά Πάρκα πιστοποιήθηκαν από την «TUV HELLAS A.E.» Η όλη επένδυση ανέρχεται περίπου στα 47,8 εκατ. Ευρώ, έχει υπαχθεί στον επενδυτικό νόμο και η χρηματοδότησή της ύψους 31,66 εκατ. Ευρώ ή ποσοστό 66,3%, προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Τα προβλεπόμενα έσοδα, σε πλήρη λειτουργία σε ετήσια βάση ανέρχονται περίπου στα 6 εκατ. Ευρώ ενώ αναμένεται συνεισφορά στα κέρδη της εισηγμένης κατά 0,6 εκατ. Ευρώ.