Λήψη Αδειών Παραγωγής συνολικής ισχύος 135MW από την R.F. Energy A.E.

Λήψη Αδειών Παραγωγής συνολικής ισχύος 135MW από την R.F. Energy A.E.

Η RF ENERGY έλαβε από την ΡΑΕ Άδειες Παραγωγής συνολικής Ισχύος 135MW και αφορούν το project Εύβοια. Οι άδειες αφορούν τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία Αρ. Αίτησης Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΚΑ Ημερομηνία Υποβολής Ισχύς
(MW)
RF Energy Ομαλιές Α.Ε. Γ-04632 15708 3/8/2010 15
RF Energy Μισοχώρια Α.Ε. Γ-04633 15709 3/8/2010 30
RF Energy Κορακόβραχος Α.Ε. Γ-04634 15707 3/8/2010 6
RF Energy Καλαμάκι Α.Ε. Γ-04635 15706 3/8/2010 18
RF Energy Δεξαμενές Α.Ε. Γ-04637 15712 3/8/2010 18
RF Energy Μισοχώρια Α.Ε. Γ-04638 15710 3/8/2010 18
RF Energy Σχίζαλη Α.Ε. Γ-04754 20185 11/10/2010 30
Σύνολο 135