Αίτηση για μονάδα βιοαερίου 2,262MW

Αίτηση για μονάδα βιοαερίου 2,262MW

Η RF Energy κατέθεσε στη ΡΑΕ μέσω της θυγατρική της Αιολική Κυλινδρίας A.E., αίτηση για έκδοση άδειας παραγωγής από μονάδα βιοαερίου ισχύος 2,262MW. Η αίτηση αφορά μονάδα στο Ν. Τρικάλων.