Άδειες Παραγωγής – Μονάδες Βιοαερίου 7,066MW

Άδειες Παραγωγής – Μονάδες Βιοαερίου 7,066MW

Η Αιολική Κυλινδρίας A.E., 100% θυγατρική της R.F. Energy, ελαβε άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες βιοαερίου συνολικής ισχύος 7,066MW. Οι άδειες αφορούν μια μονάδα στο Ν. Κιλκίς εγκατεστημένης ισχύος 2,542MW και δύο στους Ν. Βοιωτίας και Ν. Τρικάλων αντίστοιχα ισχύος 2,262MW.